TÜRKİYE Teknolojiyi Geliştirme
Vakfı PROJE ve DESTEKLERİ

Destek Projeleri

TÜRKİYE Teknolojiyi Geliştirme Vakfı PROJE ve DESTEKLERİ

news_thumb_02

Desteklenen Yapı ve Konular:
ARGE çalışmalarını destekler.

Destek Şekli Nedir:
Projelere 1.000.000 USD. Geri ödemeli faizsiz kredi verir.

Destek Kalemleri Şunlardır:
Özel sektör ve kamunun özel sektörümüzün uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi yolu ile güçlendirmek ortak hedefi ile biraraya geldiği TTGV, Türkiye'de Ar-Ge ve yenileşmenin desteklenmesi amacı ile kurulmuş ilk ve tek Kamu Özel Sektör Ortaklığıdır. TTGV faaliyetlerinde kar amacını öncelikli bir hedef olarak gözetmez. Faaliyetlerden sağlanan tüm gelir TTGV'nin giderlerinin karşılanması ve mevcut destek programlarının geliştirilmesi için kullanılmaktadır.

Detaylı Bilgi:
http://www.ttgv.org.tr/tr