DÜNYA BANKASI
PROJE ve DESTEKLERİ

Destek Projeleri

DÜNYA BANKASI PROJE ve DESTEKLERİ

news_thumb_02

Desteklenen Yapı ve Konular:
Tarım, hayvancılık, girişimcilik, AR-GE, inovasyon gibi alanlarda kredi imkânı sunar.

Destek Şekli Nedir:
Başvurular proje kapsamında gerçekleşir. Onaylandıktan sonra ödeme ülkemiz üzerinden yapılır. Gelişmekte olan ve fakir ülkelere dünya bankası sürekli kredi sağlar ve bunun takip ve kontrolünü de yapar.

Destek Kalemleri Şunlardır:
Dünyadaki kalkınma yardımı konusundaki en büyük kaynaklarından birisi olarak Dünya Bankası gelişmekte olan ülkelerin hükumetlerine okullar ve sağlık merkezleri inşa edilmesi, su ve elektrik sağlanması, hastalıklarla mücadele edilmesi ve çevrenin korunması için destek sağlamaktadır.

Detaylı Bilgi:
http://www.worldbank.org/tr/country/turkey/projects