DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI
PROJE ve DESTEKLERİ

Destek Projeleri

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI PROJE ve DESTEKLERİ

news_thumb_02

Desteklenen Yapı ve Konular:
Yurtdışında mağaza, ofis, depo, showroom açacak şirketlere destek verir.
İhracata yönelik devlet yardımları 11 adet destek programından oluşmakta olup, yardımların uygulanmasında nihai onay mercii Dış Ticaret Müsteşarlığı'dır. Geri ödemesiz, kalemine göre değişik oranlarda 2,9 milyon dolar hibe olarak vermektedir.

Destek Kalemleri Şunlardır:
Araba kiralama giderleri, Ar-Ge ve Patent destekleri, Defile, kokteyl, Show organizasyonları, Demirbaş destekleri, Eğitim destekleri, Fuar destekleri, İş ile ilgili numune masraflarının % 70’i, Kalite belgelendirme destekleri, Kira destekleri, Marka tescil destekleri, Pazar araştırma destekleri, Pazar araştırma gezisi masrafları, Promosyon ve eşantiyon giderleri, Reklâm panoları, Reklâm ve tanıtım destekleri, Seminer ve konferans, Sponsorluklar, Tercüman ve doküman masrafları, TV ve dergi reklâmları, Ulaşım ve otel giderleri, ve benzeri firma giderlerine destek verilmektedir. Web sitesi, web reklâmları, tanıtım cd si, Yabancı dilde hazırlanan katalog, tanıtım broşürleri


Detaylı Bilgi:
http://www.batidtm.gov.tr/