AVRUPA BİRLİĞİ
PROJE ve DESTEKLERİ

Destek Projeleri

AVRUPA BİRLİĞİ PROJE ve DESTEKLERİ

news_thumb_02

Desteklenen yapı ve konular:
Türkiye’de ki Kırsal Kalkınma başta olmak üzere KOBİ’lere, STK’lara, Yeni Girişimcilere proje kapsamında harcamaya başlamadan önce destek, kredi, hibe ve teşvik sağlar.

Destek Kalemleri Şunlardır:
Yatırım yapılacak alan, il, sektör ve kuruma göre vade durumu, hibe ve kredi durumu belirlenir. Yapılacak yatırımın bütçesine göre %50 ile %85 oranında destek verilir.

Detaylı Bilgi:
http://www.ab.gov.tr/index.php?p=46008