TUBİTAK PROJE
DESTEKLERİ

Destek Projeleri

TUBİTAK PROJE DESTEKLERİ

news_thumb_02

Desteklenen yapı ve konular:
1-250 arasında çalışanı olan ARGE yapan / yapacak şirketlere destek verir.

Destek şekli nedir :
Geri ödemesiz % 50-75 arasında hibe olarak vermektedir.

Destek Kalemleri Şunlardır:
Alet, malzeme ve sarf giderleri, Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan ARGE hizmet giderleri, Personel giderleri (projede yer alan tüm personel 18 aya kadar), Seyahat giderleri.

Teçhizat, Türk Patent Enstitüsünden alınacak patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescil giderleri, Yayın alım giderleri, Yazılım, Yeminli mali müşavir giderleri, Yurtiçi ve yurtdışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri.

Detaylı Bilgi:
https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari