TÜRKİYE KALKINMA BANKASI
PROJE ve DESTEKLERİ

Destek Projeleri

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI PROJE ve DESTEKLERİ

news_thumb_02

Desteklenen Yapı ve Konular:
TSanayi, turizm, eğitim, sağlık, sektörlerinde faaliyette bulunan yatırımcılar yararlanabilir.

Destek Şekli Nedir:
Sanayi, turizm, eğitim, sağlık, sektörlerinde faaliyette bulunan yatırımcılar yararlanabilir.

Destek Kalemleri Şunlardır:
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) finansmanı erişimlerini kolaylaştırmak ve bu çerçevede kalkınmasını finanse etmek amacıyla, T.C. Hazine Müsteşarlığı garantörlüğünde Dünya Bankası ile (Uluslar arası İmar ve Kalkınma Bankası) kredi anlaşması imzalanmıştır. Kredi, yaygın şube ağı olan bankalar aracılığı ile toptan bankacılık yöntemi kapsamında orta ve uzun vadeli olarak KOBİ’lere kullandıracaktır.

Detaylı Bilgi:
http://www.kalkinma.com.tr/